9.1.10

o habitante do Redondo máis visible en tempos de neve:::